TłumaczeniaO nasa1Ofertaa2Cennika3Zamówieniea4Nasi kliencia5Pracaa6Kontakta7Biuro tłumaczeń
cien

ZONE - Biuro tłumaczeń
tel./fax (022) 301-87-67
biuro@btz.pl

pionowa


Praca w biurze tłumaczeń

ZONE Biuro Tłumaczeń zaprasza profesjonalnych tłumaczy, weryfikatorów do współpracy. Osoby pragnące nawiązać współpracę powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie.

Rekrutacja tłumaczy rozpoczyna się przesłaniem CV oraz listu motywacyjnego na adres email praca@btz.pl. Następnie kandydat zostaje poproszony o przetłumaczenie krótkiego tekstu. Przekazywanie i odbiór próbki odbywa się drogą elektroniczną, a tematyka tekstu uzależniona jest od specjalizacji potencjalnego tłumacza. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny zapraszamy kandydata na spotkanie w siedzibie naszej firmy w celu omówienia warunków pracy.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o ochronie danych osobowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji / zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883/"

cien

tłumaczenia pisemne
Stopka